Okulumuzda İngilizce ve Almanca eğitimi verilmektedir. Bir yabancı dil ne kadar erken yaşta öğrenilirse, dile maruz kalınan süre artacağından algılama ve dili kullanmadaki beceri o ölçüde fazla olacaktır. Öğrencilerimizin İngilizceye ve Almancaya maruz kalma süreleri arttığından, öğrenciler bu dilleri ‘’içselleştirerek ‘’ dili gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirirler. Bu bağlamda dil sınıflarımızdaki çalışmalarla öğrencilerimizi YDS,TOEFL,GOETHE sınavlarına hazırlıyoruz.