• Batınet Koleji, Atatürk ilkelerinin aydınlattığı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinde, küresel toplum için rol modeli oluşturur.
  • Özen göstermek ve teşvik etmek, etkin öğrenme ortamının merkezindedir. Bugün öğrencilerle başarıya ulaşmak için, onları anlayarak, empati kurarak ve şefkatle, pozitif ilişkiler kurmalıyız.
  • Pozitif bir okul ortamı etkin öğrenmeye destek olur. Bu yüzden öğrencilerimize inanmalıyız; öğrenme potansiyellerine ve üretken birer vatandaş olacaklarına inanmalıyız. Bu inanç, onların entellektüel ve sosyal gelişimleri için kritik önemdedir.
  • Öğrenciler en iyi, öğrenim yapısının oluşturulmasında aktif rol aldıklarında, öğrenebilirler. Eğitim programına aktif olarak katılan öğrenci, -yazar, yapımcı, sunucu, ya da oyuncu-, daha derin ve kalıcı olarak öğrenir.
  • Sosyal sorumluluk, eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerimiz, okulda, evde ve dünyada , sosyal değişim ve reformlarda, kendi rol ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.
  • Atatürk ilkelerinde yer alan Sosyal Reform ve Demokrasi, eğitimde kritik bir önem taşır.
  • Kişinin, gerçek potansiyelini gerçekleştirmesi ve hep daha iyiye gitmesi, eğitimin olmazsa olmazıdır.

İçinde bulunduğumuz şartlar, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda;  Okulumuzun misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik verilmiştir.

Batınet  Koleji olarak güçlü akademik programımızı her platformda ve şartta sunabilmek en önemli önceliğimizdir.  Eğitim anlayışımız içinde öğrenmenin merkezinde öğrenci vardır. Öğretmenin rolü de bilgi kaynağı olmak değil öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmek olarak tanımlanmaktadır. Akademik programlarımız Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) ile planlanırken, teknoloji eğitim sürecimizin doğal bir parçasıdır.

Bu yaklaşım ile hazırlanan akademik programlarımızla amacımız öğrencilerimize içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak, bilgiyi yorumlamayı ve eleştirel düşünmeyi bilen, 21. yüzyıl yetenekleriyle yoğrulmuş, liderlik özelliklerine sahip, yaratıcı, özgüveni tam; aynı zamanda sağlam bilimsel, sosyal ve entelektüel alt yapıya sahip dünya vatandaşları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.