Misyonumuz
Batınet Koleji ailesi olarak; bilgi çağının eğitim stratejileri, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak, öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim veren bizler, geleceğe yön veren mutlu ve üretken bireyler yetiştirmek için varız.
Çağdaş değerlere sahip, başarılı, laik, ilkeli ve sorgulayan gençlerin ülkemizin geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu değerler ışığında çağımızın gerektirdiği beceriler ile donanmış, özgüvenli, sorgulayan ve yüksek etik değerlere sahip bireyleri birer dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyoruz.

Vizyonumuz
Sürekli gelişme düşüncesiyle dünyaya açık, akademik alanda yetkin bireyler yetiştirebilen, etkin yabancı dil eğitimi veren,  spor, kültür ve sanat alanında çeşitli imkânlar sunarak öğrencilerinin ilgi ve beceri gelişimini sağlayan ve ülkesini tüm dünyada temsil eden bir okul olmak .