Öğrencilerimize 21.Yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere planlanan eğitim programları ve bu becerilerin kazanılmasında önemli etken olan öğrenme ortamlarının düzenlenmesi BATINET Kolejinde önemlidir. Sadece akademik başarıya yönelik değil, sanatsal, sportif, beceri açısından donanımlı bireyler olma yolunda 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerimizin öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum ve duruş geliştirmeleri önceliğimizdir.

Becerilere örnek vermek gerekirse;

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
Kendini Yönetme Becerileri
Sosyal Beceriler
Üretkenlik Becerileri
İnisiyatif Kullanma
Liderlik
Sorumluluk
İletişim ve İşbirliği
Güvenilirlik
Sevgi Saygı ve
Hoşgörü
Dil Becerileri
Matematik Okuryazarlığı
Fen Okuryazarlığı
Yaratıcılık ve Yenilikçilik

 

Bu becerilerin kazandırılması için her öğrenci farklıdır ve farklı öğrenir prensibinden hareketle özel destek programları hazırlanır.

Öğrencilerimizin yetiştikleri topluma kolay uyum sağlamaları, özgüven geliştirmeleri için hak ve sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekir. İhtiyaçları olan tüm becerileri kazanmaları iyi bir programlama, doğru seçilmiş öğretmen ve yönetici kadrosu ile mümkündür. Okulumuzda bu ihtiyaca cevap verilmektedir.

Çocuklarımız değerli ve önemli olduğunu her durumda hisseder. Onaylanma ihtiyacı giderilen çocuk yüksek motivasyonla okula gelir. Bu yaşlarda yaşanan ergenliğin duygu dünyalarında ve fiziksel değişimlerinde ortaya çıkardığı sorunların en aza indirilmesi için profesyonel yaklaşım sergilenir. Öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığı bizim için her şeyden önde gelir.

Çocuklarımız kadar öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin yüksek motivasyonla işlerini yapmaları için öğrenen okul olma gereği yerine getirilir.  Konferanslar, seminerler ve çalıştaylara katılarak tüm seviyedeki çocuklarımıza en üst düzeyde yarar sağlamaktadırlar.

Ortaokul 5. Sınıfımızı İngilizce hazırlık sınıfı olarak planladık ve uyguluyoruz. 5. Sınıfımızdaki ders saatlerimizin büyük çoğunluğu İngilizce dersi olarak yapılmaktadır. Çocuklarımızın 5. sınıf bittiğinde İngilizce’yle alakalı problemleri kalmasın istiyoruz. Artık 5. Sınıf bittiğinde Aşiyanda sınav hazırlık programları baş göstermekte ve çocuklar bu duruma yönelik yapılan çalışmalara yönlendirilmektedir.

Ortaokul, öğrencilerimizin çalışma alışkanlığını ilk test ettiği yerdir. Eğer bu konuda bir problem varsa mutlaka burada halledilmelidir. Ortaokuldaki hedefimiz öğrencilerimizin akademik olarak kendi potansiyellerine ulaşmasını sağlamak; bunu yaparken de kişisel gelişimlerinin aksamamasına önem göstermektir.