Okulumuzun ilke ve prensipleri:


• Ezberlemeyi değil, araştırmayı seven,
• Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,
• Kendi ayakları üstünde durabilen,
• Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen,
• Çalışkan ve sorumluluk sahibi,
• En az bir yabancı dili mükemmel düzeyde konuşan,
• Teknolojiye hakim,
• Bilimsel düşünüşe sahip,
• Sorgulamadan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen, başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da olmayacağını bilen,
• Dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek kadar entelektüel,
• Yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve inanışlarına saygılı,
• Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan,
• Kendisini ve hiç kimseyi küçük görmeyen yöneticiler, iş adamları ve donanımı yüksek, onurlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.