Eğitimde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük hizmetlerin tümüne öğrenci kişilik hizmetleri denmektedir.

Günümüzdeki eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle  Batıkent Batı Kolejinde eğitimi tamamlatıcı ve destekleyici bir hizmet olan PDR hizmetlerine önem verilmektedir.

Batıkent Batı Kolejinde PDR  hizmetleri, öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülür.

Öğrencilerimiz, akademik çalışmalar, ölçme değerlendirme uygulamaları ve rehberlik hizmetleriyle zenginleştirilmiş öğretim programlarımız ile, sınav sürecine yönelik olarak (kendi potansiyelleri doğrultusunda) desteklenmektedirler.


Rehberlik Seminerlerimiz


• Sene başı veli ve öğrenci bilgilendirme seminerleri
• Sınav stresi ve süreç yönetimi seminerleri
• Yeni nesil soru seminerleri
• Zararlı alışkanlıklarla mücadele seminerleri
• Meslek bilgilendirme seminerleri
• Veli ve öğrenciler için tercih seminerleri
• Akran zorbalığı seminerleri
• Okulda yaşam seminerleri
• Eğitim teknolojileri seminerleri